Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kenaz.pl

1.Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Kenaz.pl dostępny po adresem https://kenaz.pl/
jest prowadzony przez: TOMASZ GOLIŃSKI 'KENAZ’ Klęczany 103 33-394 NIP: 7343259037, REGON: 361764947

Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów i określa zasady zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

Regulamin jest skierowany dla wszystkich klientów sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest zobowiązany zapoznać się z postawieniami regulaminu.

2.Definicje

Regulamin –niniejszy regulamin sklepu, określa on zasady korzystania ze sklepu.

Klient – Podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę

Sprzedawca – TOMASZ GOLIŃSKI 'KENAZ’ NIP: 7343259037

Koszyk – Element sklepu za pośrednictwem, którego jest możliwe zakupienie produktów lub usług oferowanych w sklepie. Po zatwierdzeniu wybranych pakietów w zakładce https://kenaz.pl/koszyk/i kliknięciu „Przejdź do płatności” klient zostanie przekierowany do formularza zakupu gdzie będzie możliwość wyboru opcji płatności a następnie potwierdzenia zakupu.

3.Kontakt ze sprzedawcą

Adres sprzedawcy: 103 Klęczany 33-394

Adres email sprzedawcy: kontakt@kenaz.pl

Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 34 1050 1722 1000 0097 4451 0109

4.Realizacja usług

 1. Zakup i Potwierdzenie: Po dokonaniu zakupu sesji hipnoterapeutycznej online i zaksięgowaniu płatności, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz instrukcją dotyczącą umówienia terminu sesji.
 2. Umówienie i Przebieg Sesji: Klient, po zakupie, kontaktuje się z Hipnoterapeutą w celu ustalenia terminu sesji, która odbywa się zdalnie, przy użyciu narzędzi komunikacji online. Klient zobowiązany jest do zapewnienia spokojnego miejsca do przeprowadzenia sesji.
 3. Odpowiedzialność i Poufność: Klient zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji Hipnoterapeuty, a Hipnoterapeuta do zachowania poufności informacji uzyskanych podczas sesji.
 4. Rezygnacja, Zwroty i Reklamacje: Klient ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zgłaszania reklamacji zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, jeśli nie został ustalony termin sesji. W przypadku rezygnacji po ustaleniu terminu sesji mogą być stosowane opłaty. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.Realizacja płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pośrednictwem AutoPay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6
 2. Płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego
 3. Karty płatnicze:
 4. Visa
 5. Visa Electron
 6. Mastercard
 7. MasterCard Electronic
 8. Maestro

Klient wybierający opcję przelewu tradycyjnego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

6.Pozasądowe rozwiązywania sporów

W przypadku zaistnienia sporu związanego z usługą lub przedmiotem zakupionym
w sklepie, strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu poprzez przeprowadzenie negocjacji.

7.Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów zbieranych przez sklep jest sprzedawca.

Dane osobowe klienta zbierane za pośrednictwem sklepu podczas składania zamówienia są zbierane w celu realizacji zakupionej usługi lub wysłania przedmiotu.

W przypadku klienta korzystającego z płatności za pośrednictwem serwisu AutoPay sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe klienta danemu podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym

Dodatkowe informacje odnośnie do przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności sklepu https://kenaz.pl/polityka-prywatnosci/

8.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich klientów korzystających ze strony kenaz.pl